Thien Son Forklift Joint Stock Company – 海澳集团成员公司 – 专业供应杭叉叉车

提供的产品:

  • 柴油叉车
  • 电动叉车
  • 汽油/燃气叉车
  • 大容量叉车和集装箱叉车
  • 工厂产品线
  • 叉车配件

杭叉集团在叉车制造领域拥有超过65年的经验。为丰田、UniCarries、三菱等大品牌做代工….

您可以放心在全球拥有 80 多家经销商,每年销售超过 200,000 辆汽车的顶级质量认证产品。

Lê Minh Đức
Trưởng phòng kinh doanh

我们始终努力为客户服务,为客户带来最大价值

Lâm Nguyên Sơn
Phó Phòng Kinh Doanh

客户,尤其是说中文和韩语的客户,总是因为质量和品牌而选择杭叉产品。

Nguyễn Văn Dũng
Trưởng Phòng Kĩ Thuật

当遇到技术问题和 24/7 在线服务时,Thien Son 始终为客户提供解决方案

NGUYỄN BẢO NGỌC
CRM

客户关怀是任何公司最重要的任务,我们始终倾听客户的意见。