Xe nâng người Boom Lift

  • Loại xe nâng : Xe nâng người 
  • Chiều cao nâng : 12 – 17 m 
  • Loại chạy : Điện AC
  • Bánh sử dụng : Bánh đặc chuyên dụng 
  • Leo đốc : 22 – 30%
094.3333.885