Xe nâng kẹp thùng phi (phuy) – Cơ cấu thuỷ lực

Xe nâng kẹp thùng phi có thể được chia theo 2 loại là cơ cấu kẹp bằng cơ khícơ cấu kẹp bằng thuỷ lực. Bài viết này giới thiệu loại cơ cấu kẹp bằng thuỷ lực.

HOTLINE : 098.89.144.39

Xem sản phẩm
094.3333.885