DC controller – Bộ điều khiển điện Zapi – 24 – 48 – 80 V

094.3333.885