Xe nâng có sức nâng siêu trường siêu trọng, có thể nâng từ 20 tấn trở lên. Ngoài ra có thể nâng container ( rỗng hoặc đặc ) 

Hotline 094.3333.885 

094.3333.885